Ali Fikri Yavuz: Vâkıa  Suresi 26. Ayet Meali

  • إِلَّا
  • قِيلًا
  • سَلَٰمًا
  • سَلَٰمًا
  • İbni Kesir: Yalnız selama karşılık; selam, denir.