Âdiyat  Suresi 5. Ayet Meali

 • فَوَسَطْنَ
 • بِهِۦ
 • جَمْعًا
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Derken bir toplulugun ortasina dalanlara yemin ederim ki,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: (1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.
 • Ali Fikri Yavuz: Böylece, o dem, düşman topluluğu ortasına girenlere ki,
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): o anda bir derneği ortalayanlara (topluluğun ortasına dalanlara) ki,
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
 • Fizilal-il Kuran: Düşman topluluğu içine dalanlara ki,
 • Hasan Basri Çantay: Bununla bir topluluğun tâ ortasına girenlere (ya´nî atlara) ki,
 • İbni Kesir: Derken bir topluluğun ortasına dalanlara,
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Sonra onunla bir topluluğun ortasına girenlere (andolsun ki),
 • Tefhim-ul Kuran: Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.
 • Diyanet Vakfi: (1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Bir derneği o demde ortalayan kuvvetlere kasem eylerim ki